קבל הצעת מחיר

ביטוח בריאות

ביטוח נגד מחלות קשות
ביטוח זה הוא כיסוי המעניק לך פיצוי כספי במקרה של גילוי מחלה קשה, או במקרה של אירוע רפואי מורכב בו הפיצוי נדרש לצורך מאבק במחלה קשה או אירוע רפואי קשה הכרוכים בהוצאות גבוהות, ומאפשר לך ולמשפחתך להמשיך לשמור על רמת חיים תקינה והגנה כלכלית גם במקרה של מחלה קשה.
גיל כניסה מינימאלי לביטוח נגד מחלות קשות הינו שנה, גיל כניסה מקסימלי - 60 שנים 
תוקף הביטוח מסתיים בגיל 70. 
תקופת הכשרה: למקרה ביטוח ראשון - 90 יום ולמקרה ביטוח שני - 180 יום 
הפוליסה כוללת פיצוי בעת גילוי מחלה קשה או אירוע רפואי מורכב. 
בחלק מחב' הביטוח .
המחלות מחולקות לארבע קבוצות כאשר אם קורה מקרה השייך לביטוח בקבוצה מסוימת, התוכנית ממשיכה ומעניקה פיצוי גם בעת גילוי מחלה קשה שנייה, מקבוצת מחלות אחרת. 
סכום הביטוח המינימאלי עבור ילד עד גיל 19 הוא50,000 ש''ח  וסכום ביטוח מקסימאלי  600,000 ש''ח לכל כיסויי המחלות הקשות. ( סכומי הביטוח שונים מחברה לחברה )  אם מתרחשת מחלה מקבוצה 1 (בהתאם לטבלה של חברת הביטוח- לדוגמה: בעיות כבד, איידס, מחלת ריאות סופנית, השתלת איברים ועוד) הפוליסה מתבטלת. מחלות מקבוצות אחרות (תלוי בחברת הביטוח, לדוגמה: בעיות לב, סרטן, שיתוק, עיוורון, טרשת נפוצה, כוויות, פרקינסון ועוד) הפוליסה ממשיכה להיות תקפה לתביעה שנייה מקבוצה אחרת של מחלות.
בכל חב' ביטוח ניתן לקבל כיסוי על סוגי מחלות שונות או כיסוי למספר שונה של מחלות .
קיימת גם פוליסה מורחבת המבטיחה למבוטח סכום פיצוי כספי חד- פעמי במקרה של גילוי מחלת הסרטן. סכום זה מהווה עבור המבוטח מקור מימון נוסף, אשר יסייע בכיסוי הוצאות רפואיות ואחרות, הנגרמות כתוצאה ממחלת הסרטן. ניתן לבחור בסכומי פיצוי בין 50,000- 400,000 ₪ כאשר הפיצוי המרבי לילד  הוא 200,000 ש''ח. פוליסה מורחבת זו מתאימה ללקוחות המבקשים לשדרג את ביטוח בריאות שלהם ולהוסיף כיסוי בגין מחלת הסרטן. גיל הכניסה לפוליסה זו הוא 3- 60 שנים כשהגיל המקסימאלי הוא 69, תקופת הביטוח עד גיל 75, אך לא יאוחר מתום הביטוח היסודי.
ניתן לרכוש את כיסויי הנ"ל כביטוח יסודי הכולל גם כיסוי מקרה מוות וגם גילוי מחלה קשה 
על אותו סכום ביטוח .