קבל הצעת מחיר

טלפונים חיונייםטלפון מוקד תביעות בריאות 1800605151 2066*
מנורה מוקד לקוחות - חיים 2000*
מנורה מוקד לקוחות - גמל השתלמות 3876*
מגדל מוקד לקוחות 03-9201010
הראל מוקד לקוחות 03-7547777
אלטשולר שחם מוקד לקוחות 5054* 073-2331500
הפניקס מוקד לקוחות 3455*
שלמה סיקס שרותי גרירה 6448*
שגריר שרותי גרירה 8888* 03-5578888
פמי פרימיום שרותי גרירה מגדל 6560* 03-9535611
שחר צנרת 1700700420
קבוצת מילגם תיקוני צנרת משכנתאות 03-7295300
פ.מ.י.פרימיום תיקוני צנרת משכנתאות 03-9535740
טלפון של פספורט קארד תביעות ומידע לנסיעות חו"ל 9912*
חב' מגדל לתביעות חו"ל  לחץ כאן