קבל הצעת מחיר

ביטוח עסק

תחום ביטוחי בית העסק, הוא אולי אחד התחומים המורכבים והמסועפים ביותר הקיימים בתעשיית הביטוח. כל בית עסק בתחומו, דורש התייחסות מיוחדת בהיבטי הביטוח,  ובכדי לכסות את מרכיבי הביטוח הנדרשים לכל בית עסק יהיה על סוכן הביטוח להגיע אל אתר הלקוח, ללמוד את צרכיו ולהתאים עבורו את הביטוח הנכון.

הצעד הראשון של כל בית עסק המבקש ליהנות מפוליסות ביטוח אשר יגנו על תזרים הוצאותיו הוא כמובן ביטוח המבנה ותכולתו. תקלות אשר מתעוררות ודורשות את הפעלות הפוליסה בשגרת בית העסק, לא בלבד וגורמות לנזק כלכלי כתוצאה מפריצה, הרס או כל נזק אחר, אלא אף משביתות את פעילותו העסקית למשך תקופת השיפוצים או התיקונים הנדרשים עד להשבת הסדר על כנו, ופעילותו התקינה של בית העסק.

כדאי לדעת: מרכיבי הפוליסות הרבות המשמשות בעלי עסקים הם רבים ומגוונים, ועל ידי תפירת חליפת ביטוח כוללת יוכל בית עסק להתנהל ביסודיות ובאחריות תוך הגנה על עתידו הכלכלי. פנו אל סוכני הביטוח המנוסים בתחום זה בכדי לבחון את צרכיכם בתחומי ביטוח העסק השונים בכדי לזכות במטרית ביטוח מושלמת בפני נזקים כלכליים עתידיים.

התאמת הביטוח לבית העסק

כאמור, כל בית עסק זוכה להתייחסות מיוחדת ושונה בתחום הביטוח, ועל פי צרכיו מותאמת הפוליסה. הביטוחים האלמנטריים כדוגמת ביטוח מבנה בית העסק מהווים תחילת הדרך בלבד, ובהתאם לאופי העסק ותחומי פעילותו יאתר סוכן הביטוח עבור בית העסק את הפוליסות המתאימות.

לצורך הדוגמא, בית עסק בתחומים הטכנולוגיים המבסס את עיקר פעולתו באמצעות מחשבי העובדים ושרתי הארגון, יידרש לפוליסת ביטוח המכסה נזקים אשר ייגרמו לציוד המחשב, לרבות תפעול תקלות ברמה שוטפת וכמובן כיסוי בגין נזקים אשר נגרמו כתוצאה מאובדן שעות עבודה, ומאובדן חומרים חיוניים המאוחסנים על גבי המחשב.

מפעלים תעשייתיים, יבססו את מרכיבי הפוליסות השונות על ביטוחים למכונות וציוד, ביטוחי תכולה וכדומה, אך לסיכומו של עניין הדרך הטובה ביותר עבור בית עסק לברור את הפוליסות המתאימות לכיסוי נרחב של בית העסק בהיבטי הביטוח השונים ולהגיע להתנהלות תקינה ושקטה, תהיה על ידי פנייה אל סוכן ביטוח מקצועי, אשר יאתר עבורו את הפוליסות התואמות את פועלו.